Besluit in verband met implementatie van de herziene IORP-richtlijn

In deze ontwerp-AMvB zijn wijzigingen opgenomen die verband houden met de implementatie van de herziene IORP-richtlijn. Het doel van de richtlijn is het bevorderen van de verdere ontwikkeling van het tweede pijler pensioen in de Europese Unie. De belangrijkste wijzigingen voor Nederland zijn: - verduidelijking van de procedure van een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht; - aanvullende regelgeving voor governance; en - aanvullende regelgeving voor de informatieverstrekking

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 oktober 2018