Wetsvoorstel wijziging huursomstijging

Dit wetsvoorstel past de maximale huursomstijging die voor woningcorporaties geldt inhoudelijk aan en geeft mogelijkheid om in gezamenlijke afspraak tussen woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten lokaal af te wijken van de huursomstijging. Het wetsvoorstel geeft hiermee invulling aan een deel van de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord van Aedes en de Woonbond.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 28 juni 2019