Houtskoolschets acute zorg

De houtskoolschets acute zorg is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. De samenleving verandert, en daar moet de acute zorg op inspelen. We willen immers ook in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare acute zorg. In dit stuk wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. Uw input op dit stuk gebruiken we graag om de vernieuwde inrichting van de acute zorg verder vorm te geven.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-07-2020
Einddatum consultatie 01-01-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Iedereen die met acute zorg te maken heeft, wordt geraakt door een vernieuwde inrichting van de acute zorg. En iedereen in Nederland kan plotseling te maken krijgen met acute zorg.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de vernieuwde inrichting wordt beoogd een aantal problemen en vraagstukken in de acute zorg op te lossen:
- het voorkomen van acute zorg kan beter;
- het is niet altijd duidelijk waar je heen moet met een acute zorgvraag;
- acute zorg thuis wordt nog niet groots opgepakt;
- je blijft als patiënt soms te lang op de verkeerde plek;
- er zijn niet genoeg zorgprofessionals voor de toenemende vraag naar zorg;
- de samenwerking tussen zorgprofessionals binnen de totale keten van acute zorg kan beter;
- er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van slimme zorg;
- zorgprofessionals beschikken niet altijd over de juiste informatie.

Waarop kunt u reageren

Er kan op alle onderdelen van dit discussiestuk gereageerd worden. Dit discussiestuk is slechts het begin. De houtskoolschets wordt gezien als richtinggevende start van het gesprek over de herinrichting van de acute zorg. Dit stuk schetst een perspectief op een nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap en draagt daarvoor concrete bouwstenen aan.

Downloads