Wijziging regelingen herstructurering examenstructuur rijbewijzen C en D en code 95

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van drie ministeriële regelingen. De opzet van de theorie-examens voor bus- en vrachtwagenrijbewijzen (C en D) en de vakbekwaamheid (code 95) wordt veranderd. In februari 2022 is al een ontwerpbesluit over deze herstructurering in internetconsultatie gebracht, deze regelingen werken dit verder uit. Twee nieuwe punten: 1. het CBR kan eenvoudiger de examens verbeteren, meer toegespitst op de benodigde kennis; 2. Er komt een overgangsregeling.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
  • Anoniem

    Westland | 17 juni 2022 (11:20)