Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging regelingen herstructurering examenstructuur rijbewijzen C en D en code 95

Het ministerie van IenW bereidt een wijziging voor van drie ministeriële regelingen. De opzet van de theorie-examens voor bus- en vrachtwagenrijbewijzen (C en D) en de vakbekwaamheid (code 95) wordt veranderd. In februari 2022 is al een ontwerpbesluit over deze herstructurering in internetconsultatie gebracht, deze regelingen werken dit verder uit. Twee nieuwe punten: 1. het CBR kan eenvoudiger de examens verbeteren, meer toegespitst op de benodigde kennis; 2. Er komt een overgangsregeling.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 19 september 2022

De Regeling is op 13 september 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de Nota van Toelichting paragraaf 8 staat een inhoudelijke reactie op de internetconsultatie. In artikel 9 van de regeling staat een toelichting op de inwerkingtreding per 14 september 2022.

Consultatie rapport gepubliceerd, 12 juli 2022

De samenvatting van de internetconsultatie is op de website geplaatst. Op een later moment zal het ministerie inhoudelijk reageren.

Consultatieperiode aangepast, 30 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022 is de internetconsultatie gestart, maar helaas is er een verkeerde eindtijd ingevoerd. Dit is gecorrigeerd. De internetconsultatie loopt nu tot en met 24 juni 2022.

Consultatieperiode aangepast, 30 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022 is de internetconsultatie gestart, maar helaas is er een verkeerde eindtijd ingevoerd. Dit is gecorrigeerd. De internetconsultatie loopt nu tot en met 24 juni 2022.

Consultatieperiode aangepast, 30 mei 2022

Vrijdag 27 mei 2022 is de internetconsultatie gestart, maar helaas is er een verkeerde eindtijd ingevoerd. Dit is gecorrigeerd. De internetconsultatie loopt nu tot en met 24 juni 2022.

Zoeken
Uitgebreid zoeken