Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

Een wijziging van de Grondwet moet twee keer behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Tussen deze twee behandelingen (lezingen) moet een verkiezing van de Tweede Kamer plaatsvinden. Voorgesteld wordt dat de Tweede Kamer die aansluitend op de eerste lezing wordt gekozen, de tweede behandeling moet afronden. Doet zij dit niet, dan vervalt het voorstel van rechtswege.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 7 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: