Herijking Grondwetsherzieningsprocedure

Een wijziging van de Grondwet moet twee keer behandeld worden door de Tweede en Eerste Kamer. Tussen deze twee behandelingen (lezingen) moet een verkiezing van de Tweede Kamer plaatsvinden. Voorgesteld wordt dat de Tweede Kamer die aansluitend op de eerste lezing wordt gekozen, de tweede behandeling moet afronden. Doet zij dit niet, dan vervalt het voorstel van rechtswege.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 03-09-2019
Einddatum consultatie 09-10-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Algemene Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10822
Onderwerpen Parlement

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Tweede Kamer

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De Tweede Kamer die is gekozen na de afronding van de eerste lezing zal voortaan de tweede lezing moeten afronden voordat een volgende Tweede Kamer aantreedt.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op alle onderdelen van het voorstel.
De in het grondwetsvoorstel opgenomen wijziging is aangekondigd in een brief van de Minister van BZK van 21 februari 2019 (Kamerstukken II 2018/19, 31570, nr. 35) en vloeit voort uit een toezegging van de minister aan de Tweede Kamer.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Grondwet

Bron: wetten.overheid.nl

Brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl