Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit ter uitvoering van diverse verordeningen inzake grensoverschrijdende distributie en duurzaamheid

Dit besluit wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten. De wijzigingen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten hebben tot doel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan te wijzen als bevoegde autoriteit voor wat betreft de verordening grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's en enkele verordeningen inzake duurzaamheid.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.

Zoeken
Uitgebreid zoeken