Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188).

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: