Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 08-01-2021
Einddatum consultatie 14-02-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van beleggingsinstellingen en icbe's, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het grensoverschrijdend aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe's in een andere lidstaat zal eenvoudiger worden aangezien de bestaande belemmeringen worden weggenomen. Zie ook de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Downloads

  • Concept regeling

    Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's

  • Ontwerp toelichting

    Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's

Externe bronnen

Te implementeren regeling Richtlijn grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve belegging

Bron: eur-lex.europa.eu