Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 1 september 2021

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel?
Drinkwater en huisvesting zijn basisvoorzieningen. Het is een bestaansreden van de overheid om dit soort dingen goed te regelen, en met drinkwater lukt dat ook, dus het kan wel degelijk.

De hier voorgestelde regeling is een stap in de goede richting om ook goede huisvesting voor iedereen te regelen, maar niet voldoende. De overheid zal nog heel veel meer moeten doen om de regie naar zich toe te halen.

Vraag2

Heeft u adviezen ter verbetering van het wetsvoorstel?
Ik heb geen adviezen ter verbetering van dit specifieke wetsvoorstel, wel ter verbetering van het huisvestingsbeleid in het algemeen.

Baseer de WOZ-waarde van een woning niet langer op de marktwaarde, dus "wat de gek ervoor geeft", maar op de reële vervangingswaarde (materiaalkosten en arbeidsloon als het gebouw na een calamiteit volledig en in dezelfde of vergelijkbare staat herbouwd zou moeten worden).

Bied huiseigenaren de mogelijkheid om hun woning op elk gewenst moment tegen die reële WOZ-waarde en zonder overdrachtsbelasting te verkopen aan de Staat, en verhuur de zo verworven woningen onder de eigen voorwaarden.

Verbied de verkoop van nieuwbouwwoningen voor een hogere prijs dan die reële WOZ-waarde.

Verbied de doorverkoop van een koopwoning tegen hogere prijs dan waarvoor de verkopende partij hem heeft aangekocht, gecorrigeerd voor boekhoudkundig goed uit te leggen waardestijging door verbeteringen en waardevermindering door veroudering.

Elimineer wiskundige rariteiten uit het beleid, zoals het kunstmatige onderscheid tussen sociale woningen en woningen in de vrije sector, verschillen tussen koop- en huurwoningen, en niet-lineaire formules om iemands toeslag/belasting i.v.m. de huisvesting te berekenen. Stel voor de berekening van de toeslag/belasting zodanige lineaire formules op, dat

-1- scheefwoners automatisch extra belasting betalen, dus aan huur + belasting (soort negatieve huurtoeslag) net zoveel kwijt zijn als wanneer ze zouden wonen in een woning die past bij hun inkomen;

-2- voor wie zich voor de samenleving inzet naar vermogen een "gemiddeld" niveau van huisvesting bereikbaar is op de feitelijke woningmarkt van het moment.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht