Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om landelijk geüniformeerde algemene regels in te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren om malafide verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Link toegevoegd, 1 september 2022

Internetconsultatie van het concept-Besluit goed verhuurderschap

Consultatieverslag, 29 augustus 2022

Vanwege een verschrijving is het consultatieverslag opnieuw gepubliceerd.

Zie ook Hoofstuk 12 van de memorie van toelichting bij het voorstel van de wet goed verhuurderschap (Kamerstukken II 2012/22, 36 130, nr. 3, p. 64 ev.)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A36130#wetgevingsproces

Kamerstuk toegevoegd, 24 augustus 2022

Kamerstukken II 2021/22, 36 130