Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Met dit wetsvoorstel krijgen gemeenten de mogelijkheid om landelijk geüniformeerde algemene regels in te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om een gebiedsgerichte verhuurdervergunning te introduceren om malafide verhuurderschap te voorkomen en tegen te gaan.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-07-2021
Einddatum consultatie 01-09-2021
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 12717
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Gemeenten, woningzoekenden en huurders, verhuurders, verhuurbemiddelaars

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Woningzoekenden en huurders
Zowel woningzoekenden in de huursector als huurders zijn straks beter beschermd tegen intimidatie, discriminatie en andere vormen van ongewenst verhuurgedrag.

Particuliere verhuurders en aanbieders van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten
Indien de gemeenteraad daartoe besluit zijn in potentie alle verhuurders in de betreffende gemeente verplicht om een werkwijze te hanteren gericht op het voorkomen van discriminatie, intimidatie en het bevorderen van goed verhuurderschap. Voorts kan in sommige gebieden een vergunningplicht worden ingesteld voor de verhuur van ‘reguliere’ woonruimte. Ook kan de gemeente bepalen dat een vergunning nodig is voor de verhuur van een verblijfsruimte aan arbeidsmigranten. In deze gevallen moet de verhuurder de vergunning aanvragen en zich houden aan de daarin gestelde voorwaarden.

Corporaties
Indien de gemeenteraad daartoe besluit zijn in potentie alle verhuurders in de betreffende gemeente verplicht om een werkwijze te hanteren gericht op het voorkomen van discriminatie, intimidatie en het bevorderen van goed verhuurderschap. Gezien de wettelijke taak om woningen te verhuren, hoeven corporaties geen verhuurdervergunning aan te vragen.

Verhuurbemiddelaars
Indien de gemeenteraad daartoe besluit zijn in potentie alle verhuurbemiddelaars in de betreffende gemeente verplicht om een werkwijze te hanteren gericht op het voorkomen van discriminatie, intimidatie en het bevorderen van goed verhuurderschap.

Gemeenten
Gemeenten kunnen in een verordening vastleggen van welke mogelijkheden die deze wet hen biedt zij in de praktijk gebruik willen maken. Wanneer zij een vergunningsplicht instellen, moeten zij dit goed kunnen onderbouwen conform de vereisten uit de Dienstenrichtlijn. Daarnaast vraagt het invoeren van de algemene regels en/of de vergunningsplicht capaciteit van de gemeente wat betreft de uitvoering en handhaving van de gekozen maatregelen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het gehele voorstel gereageerd worden.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Consultatie Besluit goed verhuurderschap

Bron: www.internetconsultatie.nl

Kamerstuk Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl