Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wetsvoorstel goed verhuurderschap

Reactie

Naam Pellicaan Advocaten (Ellen Timmer)
Plaats Rotterdam
Datum 31 augustus 2021

Vraag1

Wat vindt u van het wetsvoorstel?
Het is ongewenst dat gemeenten nieuwe bevoegdheden krijgen om misdaad bij verhuur (zowel aan huurders- als aan verhuurderskant) te bestrijden zonder dat het civiele huurrecht wordt aangepast. Verder is ongewenst dat gemeenten eigen regels gaan bedenken, zodat een onoverzichtelijke lappendeken ontstaat.

Vraag2

Heeft u adviezen ter verbetering van het wetsvoorstel?
Het voorstel moet terug naar de tekentafel, waarbij aan het volgende kan worden gedacht:
- Verbetering van het huurrecht zodat verhuurders makkelijke malafide huurders kunnen aanpakken en huurders beter tegen malafide verhuurder kunnen optreden. Uiteraard met respectering van de AVG-rechten over en weer.
- Nagaan welke misdaadbestrijdingsbevoegdheden geschikt zijn voor gemeenten. Immers: het primaat hoort bij politie en OM te liggen, zij zijn daarin gespecialiseerd en worden geacht voldoende kennis te hebben. (Hartekreet van iemand van de politie: "Met enige regelmaat heb ik te maken met lokale "crimefighters" die niet gehinderd door enige kennis de wereld willen verbeteren. Het gemak waarmee ze handige ondernemers criminaliseren is tenenkrommend."
- Overheveling van de Wet Damocles naar een aparte wet waarin de misdaadbestrijdingsbevoegdheden van de gemeenten worden geregeld, met eventueel ook een mogelijkheid om vergunningplicht voor verhuurders in te stellen (met Wet Bibob), met adequate rechtsbescherming voor de burgers die door deze wet geraakt worden.
- Maatregelen om de kennis van gemeenteambtenaren op het gebied van ondernemingen en het recht aanzienlijk te verbeteren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht