Geschilbeslechting sociaal domein

Uw mening wordt gevraagd over een voorstel om geschillen op het gebied van het sociaal domein tussen burgers en gemeenten, of tussen burgers en private (zorg)aanbieders, in één procedure aan de orde te kunnen stellen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 43 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: