Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit gebruikersinformatie oplaadpunten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Houten
Datum 17 oktober 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van het Besluit en de toelichting reageren.
1. In concept document en andere reacties zie ik veel goede ideeën voorbij komen, maar bij een aantal zie ik ook een risico. Dit geldt vooral voor laders die primair voor eigen gebruik (privé, eigen personeel, eigen klanten, etc.) zijn geplaatst maar waar ook gebruik door derden wordt toegestaan. Wat voorkomen moet worden, is dat er kostbare (technische) aanpassingen aan bestaande laders vereist worden (bijv. ten aanzien van betaalmogelijkheden of real-time status info) voor deze laders. Verplichte dure aanpassingen die niet noodzakelijk zijn voor het primaire doel (eigen gebruik) leiden er dan namelijk toe dat die laders gewoon worden afgesloten voor gebruik door derden. En dat moeten we niet willen.

2. Ter bevordering van concurrentie en betaalbaarheid voor mensen zonder privélader, zouden (CPO-, start- en andere) tarieven en toeslagen gemaximeerd moeten worden. Dit geldt in het bijzonder voor de toeslag die sommige laadpasleveranciers bovenop het CPO-tarief van anderen berekenen. Je kunt als laadpaseigenaar wel een gunstig CPO-tarief (bijv. 15ct/kWh) instellen, maar als de grote laadpasleveranciers dat richting hun gebruikers dan alsnog ophogen naar 35ct/kWh dan schiet de betaalbaarheid van het laden daar bijzonder weinig mee op.

3. Voorstel om voor de gegevens in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens onderscheid te maken tussen gegevens die laadpaalexploitanten móeten aanleveren (bijv. tarief, aansluitvermogen, etc) en gegevens die ze aan kúnnen aanleveren. Bij dat laatste gaat het er dan dus vooral om dat de NDW dat faciliteert, en dat apps dat kunnen of moeten doorgeven (dat laat ik aan jullie). Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan tijdsvensters waarop de lader te gebruiken is (bijvoorbeeld als ze soms achter een gesloten hek staan. Of laders exclusief voor personeel/klanten van bedrijven, maar die buiten openingstijden ook door derden gebruikt mogen worden).
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht