Wijzigingsbesluit gebruikersinformatie oplaadpunten

Het ministerie van I&W bereidt een wijziging voor van het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen. Voor elektrisch rijden is goede digitale gebruikersinformatie over o.a. de locatie en actuele bezetting van publiek toegankelijke oplaadpunten en de ad-hoc laadprijs essentieel. Die is nu niet altijd vindbaar, actueel en compleet. Daarom wordt een grondslag gecreëerd om bij Regeling eisen te stellen aan het beschikbaar stellen van gebruikersinformatie door oplaadpuntexploitanten.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 2 juli 2021

Het Besluit is per 1 juli 2021 in werking getreden.

Link toegevoegd, 27 mei 2021

Op 18 mei 2021 is het besluit in het Staatsblad gepubliceerd. Het besluit treedt in werking per 1 juli 2021.

Consultatie rapport gepubliceerd, 15 december 2020

Het hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie is gepubliceerd, inclusief de inhoudelijke reactie van het ministerie.