Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit gebruikersinformatie oplaadpunten

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Ulvenhout
Datum 14 oktober 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van het Besluit en de toelichting reageren.
Dit wijzigingsbesluit sluit volledig aan bij het IDACS project en geeft het wettelijk kader. Wat mij betreft zou nog specifieker aangegeven moeten worden:
- Welke data gegevens - die staan in het IDACS project beschreven. Van belang is hierbij vooral de 'real time beschikbaarheid', waarbij real time is voor AC palen binnen 5 minuten en DC palen binnen 15 minuten' en het tarief bij Ad Hoc laden - dus zonder dat je een abonnement of aansluiting bij MSP nodig hebt. Dit is ook zo beschreven in de AFID
- Om watvoor soort palen het gaat - publiek toegankelijk, maar met goede definitie hiervan (uiteindelijk hoort de paal op mijn oprit niet bij, ook al staat die open voor gebruik door anderen maar dat is vooral buren en/of familie en vrienden)
- Ook graag aangeven dat het gaat om ALLE palen publiek toegankelijke palen op NL grondgebied en dat dit dus ook voor buitenlandse operators die een paal in NL plaatsen van toepassing is. Anders vluchten alle operators naar het buitenland.
Ik zou toch ook iets zeggen over de uitvoering. Je wilt straks niet via het NDW een lijst hebben van 40 operators waarnaar verwezen wordt en waar ze de data op kunnen halen. Je wilt al die gevraagde info via 1 dataverzameling beschikbaar stellen.
Tot slot zou ik nadrukkelijker verwijzen naar de wettelijke afspraken voor Nationale Access Points, die vanuit de EU verplicht zijn. Zou NAP meer noemen en evt verwijzen naar de wetten vanuit ITS domein.
Kortom: goed voorstel, maar het laad nu nog te veel ruimte over voor discussies. Hoe specifieker hoe beter. Bovenstaande voorstellen hiervoor zijn nu exact de punten waar oeverloze discussies met de markt over zijn. Het helpt dus weinig om die zo open te laten.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht