Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijzigingsbesluit gebruikersinformatie oplaadpunten

Reactie

Naam Gemeente Kapelle (M. de Groot)
Plaats Kapelle
Datum 29 oktober 2020

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt op alle onderdelen van het Besluit en de toelichting reageren.
Geachte mevrouw, meneer,

Afgelopen twee jaar is de behoefte aan openbare laadpalen in een stroomversnelling gekomen. Wij zien een robuuste laadinfrastructuur als een belangrijke voorziening om de leefbaarheid en bruikbaarheid van onze woonkernen toekomstbestendig te houden. Daarom faciliteren wij openbare laadpalen, en hebben hiervoor regels opgesteld (https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Kapelle/639048/CVDR639048_1.html).
Deze regels en bijbehorende werkwijze hebben geleid tot een efficiënte en effectieve manier van realisatie van een openbare laadinfrastructuur. Deze realisatie zal komende jaren alleen maar intensiveren.

De gemeente Kapelle juicht uw initiatief voor een transparante en eenduidige informatievoorziening voor laad- en tankpunten van duurzame energiebronnen voor voertuigen van harte toe. Wij horen deze wens met regelmaat terug van onze inwoners. Deze informatievoorziening zal de bruikbaarheid van de laadinfrastructuur sterk verbeteren.

De beoogde informatievoorziening wordt ook een belangrijke informatiebron voor gemeenten, als beheerder van een groot deel van de openbare ruimte in bebouwd gebied. Daarom verzoeken wij u het nationaal toegangspunt, dat wordt belegd bij de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, te ontsluiten via het Web Map Service (WMS) en/of het Web Feature Service (WFS) protocol. Dit kan ontsloten worden via de Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) Viewer. Deze protocollen kunnen gemeenten koppelen aan hun eigen geo- en beheersystemen. Op deze wijze kan informatie van laad- en tankpunten direct vanuit de bron geraadpleegd worden. Dit versterkt de accuraatheid van onze systemen.

Vertrouwende dat ons verzoek voorzien kan worden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kapelle
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht