wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 in verband met de digitale lagen 3 en 7

Met dit wijzigingsbesluit wordt het mogelijk gemaakt om twee digitale lagen met landelijke dekking te vormen. De digitale laag 3 en de digitale laag 7 worden omgevormd tot lagen met landelijke dekking.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-05-2020
Einddatum consultatie 09-07-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT Ondernemen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Met de omvorming van de digitale lagen 3 en 7 wordt een efficiëntere indeling beoogd van het beschikbare digitale frequentiespectrum. Hierdoor worden in eerste instantie de commerciële omroepen geraakt die reeds uitzenden met een digitale vergunning. Aangezien er ook een nieuwe digitale laag wordt uitgegeven, kunnen ook potentiele nieuwkomers geraakt worden door deze besluitvorming.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met een efficiëntere indeling van het spectrum wordt beoogd de uitrol en het gebruik van digitale radio in Nederland verder te bevorderen.

Waarop kunt u reageren

Op het voorliggende wijzigingsbesluit.

Downloads