Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging evaluatie Woningwet

Reactie

Naam Woningstichting Woningbelang (A. Haast)
Plaats Valkenswaard
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Gereageerd kan worden op alle voorgestelde conceptwijzigingen in de herziene Woningwet.
Graag willen wij reageren op de voorgestelde aanpassingen van de inkomensgrenzen voor sociale huurwoningen.

Wij zijn blij dat er onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende huishoudensgrootten, maar vinden het niet terecht dat de inkomensgrens voor eenpersoonshuishoudens wordt verlaagd.
Wij sluiten daarom aan bij het voorstel zoals door Aedes en de Woonbond gedaan:
- €38.000 voor eenpersoonshuishoudens
- €42.000 voor tweepersoonshuishoudens
- €52.000 voor drie- en meerpersoonshuishoudens
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht