Wijziging evaluatie Woningwet

In 2015 is de Woningwet herzien. Uit de evaluatie van deze herziening (TK 2018/2019 32 847, nr. 470) volgt dat de hoofddoelen van de wet bereikt worden. Stelselwijzigingen zijn daarom niet nodig, maar de werking en toekomstbestendigheid kan verbeterd worden. Naar aanleiding hiervan worden diverse aanpassingen in zowel de wet als het BTIV voorgesteld. Dit wetsvoorstel moet daarom in samenhang worden gezien met het eveneens in consultatie gebrachte ontwerp-BTIV (zie link onder).

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Document toegevoegd, 5 december 2019

Ten behoeve van de leesbaarheid van de wijzigingsregeling is een 'renvooiversie' van de integrale wettekst meegeleverd. Dit document is uitsluitend informatief bedoeld.

  • Woningwet - wijzigingen in renvooi (ter informatie)