Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging evaluatie Woningwet

Reactie

Naam Woningstichting Den Helder (P.F. Kramer)
Plaats Den Helder
Datum 15 januari 2020

Vraag1

Gereageerd kan worden op alle voorgestelde conceptwijzigingen in de herziene Woningwet.
In de toelichting wordt aangegeven dat het verwachte effect is dat de regeling beter werkbaar , uitvoerbaar en toekomstbestendig wordt en dat de administratieve lasten beperkt worden. Het tegendeel is helaas waar, zeker wat de verkoopregels vastgoed betreft.
a. Wanneer ook het niet-DAEB vastgoed eerst aan huurders moet worden aangeboden alvorens deze aan derden te kunnen verkopen, wordt complexgewijze verkoop bijna onmogelijk gemaakt, maar ook wordt het moeilijker om bedrijfsmatig vastgoed af te stoten. De administratieve lasten zullen hierdoor ook flink toenemen. Daarom zou de huidige regelgeving omtrent de aanbiedingsverplichting niet aangepast moeten worden voor niet-DAEB bezit omdat deze de corporaties sterk beperkt in de bewegingsvrijheid.
b. Bij een goedkeuringsaanvraag moet in het voorstel altijd een taxatie mee. Nu kan een corporatie nog verwijzen naar de WOZ waarde, maar deze mogelijkheid vervalt. Het verplicht taxeren leidt tot veel administratieve rompslomp wijst onze ervaring uit. De vraag is überhaupt waarom men verwacht dat corporaties te goedkoop zouden willen verkopen? Daarmee doen de corporaties zichzelf toch tekort? Dat doet men nooit vrijwillig. Probleem bij taxeren is dat een gecertificeerde taxatie uiterlijk op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst aanwezig moet zijn. Het verkrijgen van een gecertificeerde taxatie duurt echter vaak lang, waardoor de verkoop uitgesteld wordt en mogelijk niet doorgaat. En van te voren een taxatie aanvragen heeft vaak ook geen zin omdat deze taxatie op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Een praktische oplossing, dat pas bij de notariële overdracht die vaak veel later plaatsvindt, alsnog een gecertificeerde taxatie met waardepeildatum op het moment van sluiten van de koopovereenkomst mag worden gebruikt, wordt afgewezen omdat dit niet naar de regel van de wet zou zijn (heeft ervaring uitgewezen). Daarnaast is een taxatie duur, waardoor onnodige kosten gemaakt moeten worden. Dus handhaaf de WOZ waarde als ijkpunt. De WOZ waarde stijgt gemiddeld met maximaal zo'n 5% per jaar, dus een 1 jaar oude WOZ waarde is juist genoeg om binnen de 10% toegestane afwijking te blijven
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht