Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging evaluatie Woningwet

Reactie

Naam bezorgde burger (stop afbraak inspraak huurders) dré hopmans
Plaats utrecht
Datum 18 januari 2020

Vraag1

Gereageerd kan worden op alle voorgestelde conceptwijzigingen in de herziene Woningwet.
per abuis verminkte versie ingezonden. hierbij de update.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht