Regeling tot wijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling (energierendement bodemenergiesystemen)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Waterregeling en de Omgevingsregeling. Het gaat over open bodemenergiesystemen (OBES). Een verklaring over het energierendement (SPF-verklaring) van zo’n systeem kan voortaan ook door de ontwerper van het systeem worden geleverd. Dit past beter bij hoe nu vergunningen worden verleend.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op:
  • A Lam

    Alkmaar | 27 maart 2022 (14:27)