Regeling tot wijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling (energierendement bodemenergiesystemen)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Waterregeling en de Omgevingsregeling. Het gaat over open bodemenergiesystemen (OBES). Een verklaring over het energierendement (SPF-verklaring) van zo’n systeem kan voortaan ook door de ontwerper van het systeem worden geleverd. Dit past beter bij hoe nu vergunningen worden verleend.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Regelgeving is in werking getreden, 17 augustus 2022

De Regeling is per 1 juli 2022 deels in werking getreden: artikel I volledig, artikel II in afstemming met de Omgevingswet.

Link toegevoegd, 17 augustus 2022

De Regeling is op 20 april 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de Toelichting is de reactie op de inzending opgenomen.
In artikel III is de inwerkingtreding beschreven: artikel I per 1 juli 2022, artikel II afgestemd op de Omgevingswet.

Link toegevoegd, 2 mei 2022

De Regeling is op 20 april 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. In de toelichting vindt u een reactie van het ministerie op de internetconsultatie.
Ook vindt u daar informatie over de inwerkingtreding: artikel I per 1 juli 2022, artikel II afgestemd op de Omgevingswet.

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 april 2022

Het verslag van de internetconsultatie is op de website geplaatst. Het ministerie zal op een later moment inhoudelijk reageren.