Energiebesluit (AMvB Energiewet) - faillissementsregeling

De Tweede Kamer is begin 2023 van start gegaan met de behandeling van het wetsvoorstel voor de  Energiewet. De nieuwe Energiewet vervangt en moderniseert de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 en bepaalt de regels voor de elektriciteits- en gasmarkt en het energiesysteem.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 8 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: