Energiebesluit (AMvB Energiewet) - faillissementsregeling

De Tweede Kamer is begin 2023 van start gegaan met de behandeling van het wetsvoorstel voor de  Energiewet. De nieuwe Energiewet vervangt en moderniseert de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 en bepaalt de regels voor de elektriciteits- en gasmarkt en het energiesysteem.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatieperiode aangepast, 22 december 2023

Op verzoek van verschillende belanghebbenden is de einddatum van deze consultatie aangepast.