Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van de Activiteitenregeling met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

Reactie

Naam Klimaatexpert.com (R van der Ree)
Plaats Apeldoorn
Datum 11 februari 2019

Vraag1

Wat is uw mening over deze wijziging van de Activiteitenregeling?
Vervelend aan de nieuwe wet zijn de gevolgen voor bedrijven die verduurzaamd hebben en hun ketel al hebben ingewisseld voor een warmtepomp. De kans bestaat dat zij daarmee informatie-plichtig zijn geworden, terwijl ze dat met een gasketel niet zouden zijn. Met name in het midden en klein bedrijf met kantoren tussen de 400 en 8.00 m2 kan het maar zo zijn dat je door gebruik te maken van de warmtepomp geen gas meer gebruikt maar daardoor wel zoveel elektra gaat verbruiken dat je boven de 50.000 kWh per jaar komt en daarmee meldingsplichtig wordt. Een voorbeeld van een kantoor met een oppervlakte van 600 m2 dit zou op basis van kengetallen een gasverbruik van 10.200 m3 en een elektraverbruik van 36.000 kWh per jaar hebben, uitgaande van een verbruik van 17 m3 gas /m2/jaar 60 kWh/m2/jaar, wat gemiddeld is voor een kantoor. Zowel het gasverbruik zou ruim onder de grenswaarde van de nieuwe wet vallen, maar doordat er verduurzaamd is met een warmtepomp, zal het jaarlijks elektraverbruik (10.200 m3 gas x 9,77kWh / ? ketel 90% / COP 4) zo’n 27.682 kWh toenemen en kom je dus 36.000 + 27680 = 63.680 kWh boven de grenswaarde uit omdat je verduurzaamd hebt met een warmtepomp. Heel veel bedrijfspanden zitten in het segment tussen de 400 en 800 m2.
Bedrijven die van het gas gaan zouden hiervoor juist beloond moeten worden. Dat kan gemakkelijk door deze bedrijven vrijstelling te geven op basis van gemiddelde verbruikswaarden in een kantoor. Uitgaande van 17 m3 gas per jaar kom je dan uit op 17 m3/m2/jaar x 9,77kWh / ? ketel 90% / COP 4 van 45 kWh per m2/jaar. Het zou een stimulans en bevestiging zijn dat verduurzaming met een warmtepomp meer als zinvol is. Bovendien is deze aanpassing ook nog eens zeer simpel uit te voeren.
Als dit in de communicatie expliciet in de regeling opgenomen is dit ook nog eens een mooie promotie en wordt benadrukt dat verduurzaming met een warmtepomp werkt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht