Wijziging van de Activiteitenregeling met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

In deze wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer nader uitgewerkt. Na artikel 2.16 worden vier artikelen toegevoegd. Ook wordt een terugverdientijdmethodiek toegevoegd. Deze methodiek wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen voor een individuele inrichting.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 5 juli 2019

Consultatieverslag wijziging Activiteitenregeling rapportage informatieplicht en terugverdientijdmethode