Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wijziging van de Activiteitenregeling met betrekking tot de eisen aan de rapportage van energiebesparende maatregelen

In deze wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer wordt artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer nader uitgewerkt. Na artikel 2.16 worden vier artikelen toegevoegd. Ook wordt een terugverdientijdmethodiek toegevoegd. Deze methodiek wordt gebruikt voor het in kaart brengen van de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen voor een individuele inrichting.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
17-01-2019
Einddatum consultatie
15-02-2019
Status
Gesloten
Type consultatie
Ministeriële regeling
Organisatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen
Energie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bedrijven, instellingen, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en andere partijen in de energiebesparingssector

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De artikelen met betrekking tot de rapportage van energiebesparende maatregelen zijn een uitwerking van de informatieplicht die in de wijziging van artikel 2.15 Activiteitenbesluit milieubeheer is geïntroduceerd en brengen als zodanig daarom geen effect qua regeldruk met zich mee.

Het vastleggen van de terugverdientijdmethodiek brengt geen aanvullende kosten met zich mee. Het gaat immers om een concretisering van de wijze waarop de terugverdientijd van energiebesparende maatregelen bepaald kan worden, waarmee voldaan kan worden aan de reeds bestaande energiebesparingsplicht uit artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. De vaste rekenmethodiek vereenvoudigt de handhaving van het bevoegd gezag omdat de discussieruimte over parameters en berekeningsmethode wordt beperkt. De eenduidige systematiek maakt bovendien de naleving door inrichtingen eenvoudiger.

Waarop kunt u reageren

Partijen worden uitgenodigd om inhoudelijk op alle onderdelen van het wijzigingsvoorstel en het Integraal Afwegingskader (IAK) te reageren.

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Uitleg over wat IAK vragen zijn

Externe bronnen

Acties

Delen regeling