Wet Strafbaarstelling Ecocide

Met dit wetsvoorstel beoogt de initiatiefnemer een nieuwe norm in het strafrecht te introduceren: dat het milieu een intrinsieke waarde heeft en dat de ernstige aantasting van dat milieu, door een menselijk handelen of nalaten, strafbaar moet worden. Om het handhaven van deze nieuwe norm mogelijk te maken, wordt in het Nederlandse strafrecht het begrip ‘ecocide’ geïntroduceerd: de strafbare en ernstige aantasting van het milieu door (potentieel) schadetoebrengend handelen of nalaten. Daartoe wordt het plegen van ecocide als autonoom strafbaar feit opgenomen in het Wetboek van Strafrecht.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 1 februari 2024

Hoofdstuk 7 Consultatieverslag

Handeling kamer toegevoegd, 1 februari 2024

Link naar pagina Tweede Kamer

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 13 juli 2023

verandering ivm typo's

  • Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide)

Nieuwe versie memorie / nota van toelichting toegevoegd, 13 juli 2023

verandering ivm typo

  • MvT Voorstel van wet van het lid Van Raan houdende Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met het strafbaar stellen van ecocide (Wet strafbaarstelling ecocide)