Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

De naam van de eindtoets wordt gewijzigd in de doorstroomtoets. Om kansenongelijkheid tegen te gaan, melden alle leerlingen zich op één moment aan voor het vo. Om direct zorg te dragen over de kwaliteit van de toetsen wordt het CvTE ingesteld als kwaliteitsbewaker. Marktpartijen bieden inmiddels kwalitatief goede toetsen aan, waardoor de overheid kan stoppen met het aanbieden van een eindtoets.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 10 juni 2020

Nieuwe versie concept regeling toegevoegd, 26 februari 2020

Tijdens het uploaden zijn de voetnoten weggevallen, in dit document zijn ze weer zichtbaar