Wetsvoorstel doorstroomtoetsen po

De naam van de eindtoets wordt gewijzigd in de doorstroomtoets. Om kansenongelijkheid tegen te gaan, melden alle leerlingen zich op één moment aan voor het vo. Om direct zorg te dragen over de kwaliteit van de toetsen wordt het CvTE ingesteld als kwaliteitsbewaker. Marktpartijen bieden inmiddels kwalitatief goede toetsen aan, waardoor de overheid kan stoppen met het aanbieden van een eindtoets.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 22-02-2020
Einddatum consultatie 22-03-2020
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10727
Onderwerpen Basisonderwijs Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Leerlingen, ouders, po-scholen, vo-scholen, CvTE, Stichting Cito, toetsaanbieders.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Leerlingen krijgen een eerlijkere kans bij de overgang van het po naar het vo. Po-scholen moeten daarvoor iets eerder het schooladvies afgeven en de eindtoets afnemen en vo-scholen ontvangen daarvoor iets later op één moment van alle leerlingen tegelijkertijd de aanmelding. Het CvTE biedt niet langer een eindtoets aan. Het CvTE gaat in plaats daarvan de kwaliteit van de toetsen bewaken en Stichting Cito wordt een onafhankelijk expertisecentrum.

Waarop kunt u reageren

Op het gehele wetsvoorstel.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Overige documenten

  • impactanalyse 'Nut, wenselijkheid en consequenties van één aanmeldmoment vo'

  • rapport Lerarencommunity

  • Visual 'Van eindtoets naar doorstroomtoets'