Besluit wijziging doorberekening kosten College van Toezicht

Jaarlijks worden aan collectieve en onafhankelijke beheersorganisaties 50% van de kosten van het College van Toezicht Auteursrechten in rekening gebracht. De systematiek voor de doorberekening is neergelegd in het Besluit doorberekening kosten College van Toezicht. Dit besluit wordt gewijzigd door de vaste bijdrage van de onafhankelijke beheersorganisaties en de minimale bijdrage van de collectieve beheersorganisaties te verlagen naar 0,5% van de kosten van het College van Toezicht Auteursrechten. Tevens worden enkele bijzondere situaties geregeld.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: