Besluit wijziging doorberekening kosten College van Toezicht

Reactie

Naam VOICE (mr M.J. Frequin)
Plaats Den Haag
Datum 25 maart 2024

Vraag1

Wilt u reageren op het voorgestelde besluit? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten en/of door een document te uploaden.
Naar de mening van de vereniging van collectieve beheersorganisaties VOI©E ligt het in de rede dat de minimumbijdrage van 1% en de vaste bijdrage van obo's in het Besluit doorberekening kosten College van Toezicht worden verlaagd naar 0,5%. Dit sluit aan op de bijdrageregeling die VOI©E voor zijn leden hanteert.
VOI©E heeft dit aangegeven in zijn brief aan de Minister voor Rechtsbescherming d,d, 16 januari 2024 (bijgevoegd document). Deze brief is onderschreven door de directies van de cbo’s die (nog) geen lid zijn van VOI©E: Pictoright, FAIR en OPR, alsmede door de directies van de obo’s IBVA en RighsDirect. De voorgenomen wijziging kan derhalve op steun rekenen van alle op dit moment in Nederland actieve cbo's en obo's.

Bijlage