Wijziging Wgr ivm vergroten democratische legitimatie

Dit wetsvoorstel stelt regels ter versterking van de democratische legitimatie van decentrale samenwerkingsverbanden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 38 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: