Datavisie Handelsregister

Reactie

Naam Open State Foundation (Dhr. Serv Wiemers)
Plaats Amsterdam
Datum 10 juni 2021

Vraag1

Via een online tool kunt u deelnemen aan de datavisie-dialoog. Ga hiervoor naar de Xleap tool Verkenning Datavisie die is te vinden onder 'externe bronnen' onder aan de pagina.

Uw bijdragen in de tool zijn altijd openbaar en anoniem.
Open bedrijvendata

In deze open dialoog over het gebruik van data uit het Handelsregister wordt er een spanningsveld geschetst tussen enerzijds openbaarheid en transparantie, en anderzijds privacy en veiligheid. In onze inbreng stellen wij dat dit spanningsveld niet bestaat. Openbaarheid brengt veel maatschappelijke en economische voordelen – voor MKB en onderzoekers, in banen en innovatie. Privacy kan beter worden gegarandeerd – door ZZP’ers zelf te laten aangeven of ze hun privéadressen willen doorgeven.

Wij zijn Open State Foundation, samen met diverse organisaties en belanghebbenden: Recht & Raat Onderzoek Opleiding en Advies, Instituut Maatschappelijke Innovatie, Petities.nl, VVZBI, Adriana Homolova: onafhankelijk freelance datajournalist, FNV, Tax Justice.
Een open Handelsregister (en UBO-register) biedt informatie aan als open data: gratis, doorzoekbaar en herbruikbaar. Dat is veel beter voor de maatschappij dan een KvK die geld verdient aan het verkopen van publieke informatie die op basis van een publieke taak wordt verzameld. In andere Europese landen werkt het – en zorgt het daadwerkelijk voor meer gebruik, economisch voordeel en bescherming van de privacy van zelfstandigen.
In bijgaande paper zijn onze argumenten uitgewerkt. We dragen graag verder bij aan de realisering in Nederland van open bedrijvendata.

Bijlage