Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Op 13 maart 2018 is de richtlijn inzake verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (hierna: DAC6) aangenomen. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd DAC6 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 0 reacties op deze consultatie openbaar.

Acties

Delen regeling