Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid
Terug naar overzicht

Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies

Op 13 maart 2018 is de richtlijn inzake verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (hierna: DAC6) aangenomen. Met dit conceptwetsvoorstel wordt beoogd DAC6 te implementeren in nationale wetgeving. De implementatie leidt tot wijzigingen in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
19-12-2018
Einddatum consultatie
01-02-2019
Status
Actief
Type consultatie
Wet
Organisatie
Ministerie van Financiën
Keten-ID
10096
Onderwerpen
Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Intermediairs
- Belastingplichtigen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Intermediairs en belastingplichtigen worden verplicht om potentieel agressieve grensoverschrijdende fiscale planningsconstructies te melden. De maatregelen leiden naar verwachting tot een afname van dergelijke agressieve fiscale planningsconstructies.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele consultatiedocument betrekken alsmede worden belangstellenden uitgenodigd om hun reactie te geven op de meer specifiek gestelde vragen.

Externe bronnen

Acties

Delen regeling