Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm, waarbij geldvragers geld van het publiek aantrekt. Met het meer volwassen worden van de markt groeit het belang van een toekomstbestendig juridisch kader gekoppeld aan goed en effectief toezicht. Het is daarom wenselijk te onderzoeken op welke wijze aanpassingen in wet- en regelgeving verder bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van crowdfunding. Dit document richt zich daarbij op crowdfunding waarbij de financiering is vormgegeven als onderhandse lening.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Nieuwe versie Beleidsnota toegevoegd, 13 oktober 2017

Op 13 oktober 2017 nieuwe versie toegevoegd vanwege tekstuele verbetering vraag 3.1