Crowdfunding

Crowdfunding is een financieringsvorm, waarbij geldvragers geld van het publiek aantrekt. Met het meer volwassen worden van de markt groeit het belang van een toekomstbestendig juridisch kader gekoppeld aan goed en effectief toezicht. Het is daarom wenselijk te onderzoeken op welke wijze aanpassingen in wet- en regelgeving verder bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van crowdfunding. Dit document richt zich daarbij op crowdfunding waarbij de financiering is vormgegeven als onderhandse lening.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 12-10-2017
Einddatum consultatie 26-11-2017
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

crowdfundingplatformen, ondernemers, investeerders, juridisch dienstverleners.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het betreft een beleidsnota, concrete effecten wat betreft administratieve lasten en nalevingskosten zullen afhangen van eventuele vervolgstappen.

Waarop kunt u reageren

Er kan worden gereageerd op alle onderdelen van het consultatiedocument.

Downloads