Wijzigingsbesluit contracyclische kapitaalbuffer

Het onderhavige ontwerpbesluit wijzigt conform de wetgevingsbrief financiële markten 2015 het Besluit prudentiële regels Wft en zorgt ervoor dat het ingroeipad van de contracyclische kapitaalbuffer voor banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland wordt verkort.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren op: