Wijzigingsbesluit contracyclische kapitaalbuffer

Het onderhavige ontwerpbesluit wijzigt conform de wetgevingsbrief financiële markten 2015 het Besluit prudentiële regels Wft en zorgt ervoor dat het ingroeipad van de contracyclische kapitaalbuffer voor banken en beleggingsondernemingen met zetel in Nederland wordt verkort.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 6 oktober 2016