Consultatiedocument insolventierecht

De discussienota beoogt de praktijk te betrekken bij de ontwikkeling van het insolventierecht en zienswijzen te verzamelen over een aantal actuele thema’s, zoals: de toekomst van de surseance; de efficiency van de faillissementsprocedure; het takenpakket van de curator en de lege boedelproblematiek; het toezicht van de rechter-commissaris in faillissement, en de mate waarin de verschillende categorieën van schuldeisers in faillissement nog enige uitkering op hun vordering kunnen verwachten.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 26 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: