Actieplan Digitale Connectiviteit

Zowel de Nederlandse mobiele als vaste communicatienetwerken scoren internationaal erg goed. Om ook in de toekomst een sterke positie te behouden is van belang dat de randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur op orde zijn. In het najaar 2017 is hierover met stakeholders gesproken. Naar aanleiding daarvan legt het ministerie van EZK nu concrete vragen voor. Uw input helpt bij het verder vormgeven van het Actieplan Digitale Connectiviteit welke rond de zomer 2018 wordt gepubliceerd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Actieplan digitale connectiviteit gepubliceerd, 3 juli 2018

Vandaag heeft het ministerie van EZK het actieplan digitale connectiviteit gepubliceerd. Dit actieplan is vormgegeven op basis van de inbreng van veel verschillende partijen. Het resultaat is te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/07/03/actieplan-digitale-connectiviteit

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 juli 2018

Samenvattende weergave van de reacties die zijn ontvangen op de openbare consultatie inzake het Actieplan Digitale Connectiviteit

Twee weken extra voor reactie op dekkingseis, 19 maart 2018

De reactietermijn van de vragen over de mobiele dekkingseis (vragen 11 en 12) is verlengd. De consultatie sluit op 11 april maar daarna kunt u nog tot 25 april per mail reageren via Frequenties@minez.nl. Reden is dat partijen hebben gevraagd om meer tijd voor bestudering van de eis.

Beleidsnota toegevoegd, 19 maart 2018

Versie 1.1.
Aangepast:
- Foutieve kruisverwijzing in de titel van de bijlage. De bijlage betreft namelijk vraag 11 en 12 (niet 9 en 10).