Actieplan Digitale Connectiviteit

Zowel de Nederlandse mobiele als vaste communicatienetwerken scoren internationaal erg goed. Om ook in de toekomst een sterke positie te behouden is van belang dat de randvoorwaarden voor een goede digitale infrastructuur op orde zijn. In het najaar 2017 is hierover met stakeholders gesproken. Naar aanleiding daarvan legt het ministerie van EZK nu concrete vragen voor. Uw input helpt bij het verder vormgeven van het Actieplan Digitale Connectiviteit welke rond de zomer 2018 wordt gepubliceerd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2018
Einddatum consultatie 11-04-2018
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het actieplan digitale connectiviteit omvat verschillende beleidsthema’s: spectrum, investeringen in netwerken, lokaal beleid, continuïteit en innovatie. De doelgroep is daarmee divers. Belanghebbenden zijn onder meer:
- burgers, bedrijven en andere organisaties die afhankelijk zijn van connectiviteit, bijvoorbeeld burgers in het buitengebied die een breedbandproject van de grond proberen te krijgen;
- aanbieders van telecommunicatienetwerken en –diensten (zowel vast als mobiel);
- (lokale) overheden die de digitale infrastructuur in hun gebied willen versterken.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het actieplan streeft naar (verbeterde) kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van digitale connectiviteit voor burgers en bedrijven.

Verwacht wordt dat maatregelen onder meer bijdragen aan:
- betere beschikbaarheid van snel internet en/of mobiele communicatie in bepaalde gebieden;
- een diverser aanbod in de markt dat voorziet in de toenemende vraag naar connectiviteit vanuit (bedrijfs)sectoren;
- de uitrol van 5G-mobiele netwerken in Nederland;
- de continuïteit van de telecommunicatievoorzieningen in Nederland.

Daarnaast kan het actieplan effect hebben op (de randvoorwaarden voor) het beleid van lokale overheden en de investeringen van telecompartijen.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op de vragen die in het consultatiedocument (zie hieronder) worden gesteld.

NB Daarbij treft u ook specifieke vragen aan over de voorgestelde invulling van de dekkingseis voor mobiele communicatie.
LET OP: De reactietermijn van deze vragen (11 en 12) is verlengd. Na de sluiting op 11 april kunt u nog tot 25 april per mail reageren op de dekkingseis via Frequenties@minez.nl. Reden is dat partijen hebben gevraagd om meer tijd voor bestudering van de eis.

Downloads

Overige documenten

  • Impressie Rondetafelsessies Connectiviteitsbeleid (najaar 2017)