Besluit aanwijzing informatie uit beschikkingen, stukken en gegevens betreffende faillissementen ter opname in het Centraal Insolventieregister

Dit besluit vloeit voort uit de Wet modernisering faillissementsprocedure (Wmf). In de Wmf is bepaald dat bij of krachtens besluit informatie betreffende lopende faillissementen kan worden aangewezen die aan het Centraal Insolventieregister wordt toegevoegd (het register kan via de website van de Raad voor de rechtspraak geraadpleegd worden). Dit besluit geeft hier uitvoering aan.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: