Wetsvoorstel persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten

Dit wetsvoorstel verankert de wettelijke taak voor het college van burgemeester en wethouders om casusoverleggen over radicalisering te organiseren. Tevens voorziet dit wetsvoorstel in een duidelijke grondslag voor gegevensdeling door de partijen die deelnemen aan genoemde casusoverleggen.

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 4 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: