Overheid.nl | Internetconsultatie

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Hoog contrast

Zoeken

Zoek uitgebreid

Het buiten gebruik stellen van boorgaten en putten

De Mijnbouwregeling bevat regels voor het buiten gebruik stellen van putten en boorgaten, die gebruikt zijn voor het opsporen of winnen van delfstoffen, aardwarmte of de opslag van stoffen. Nieuwe technieken, innovaties en ervaringen zijn aanleiding voor actualisatie van deze regels. De ontwerpregeling maakt het mogelijk om nieuw ontwikkelde goede praktijken van mijnbouwondernemingen als beleidsregels vast te stellen.

Reacties op de consultatie

Er is in totaal 1 reactie binnen gekomen op deze consultatie.

Sorteren:
Naam
Datum

Acties

Delen regeling